Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde artikelen, foto’s of andere informatie mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars gepubliceerd of vermenigvuldigd worden.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Walstra BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© Copyright 2000-2015 Walstra BV. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Walstra BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotocopy, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@walstra.nl.

Aan de gepubliceerde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Rate this page